Larsson Utveckling

Välkommen

Med en lång erfarenhet som HR-chef och ledningsgruppsmedlem i en börsnoterad koncern har jag startat egen verksamhet inom konsultation och Interim HR. Jag kan erbjuda mina tjänster och kunskaper i allt som rör HR-arbetet från HR-specialist till HR-chef i kortare projekt alternativt längre uppdrag i små och medelstora bolag. Med stöd av min diplomering inom ICF-coachning kan jag även erbjuda professionellt coachuppdrag.

hr logo